Tłoki bimetalowe

W celu utrudnienia przepływu ciepła do płaszcza i zmniejszenia tym samym jego odkształceń, niekiedy wykonuje sie obustronnie przecięcia poprzeczne na części obwodu tłoka, poniżej rowka pierścieniowego nad piastami sworznia,
Tłoki bimetalowe. Często w tłoki ze stopów lekkich wtapia się wkładki ze stopów o małej rozszerzalności cieplnej, np. inwarowe), co pozwala na wydatne ograniczenie odkształceń wynikających z rozszerzalności cieplnej. [podobne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Naciski tłoka na gładź cylindra. Płaszcz tłoka zapewnia prowadzenie tłoka w cylindrze i przekazuje na gładź cylindra naciski wynikające z siły bocznej, wywoływanej wychylaniem się korbowodu względem osi cylindra. Długość płaszcza dobiera sie tak, aby średni nacisk jednostkowy tłoka (q) na gładź cylindra nie przekraczał 4. . .6 kG/crn . Sredni nacisk jednostkowy tłoka oblicza się z zależności: a q Nrnax/D • 142 [kG/cm2], gdzie: — maksymalna siła boczna [kG], D — średnica cylindra [cm] oraz L e— długość płaszcza [cm]. Siłę boczną (N) od korbowodu do ścianek cylindra przekazuje tylko część bocznej powierzchni płaszcza tłoka, ograniczona w przekroju poprzecznym kątem środkowym 80. 1000. Pozostała część powierzchni płaszcza ulega odkształceniom (wydłużanie równolegle do osi sworznia tłokowego) pod wpływem siły bocznej N i działania sit gazowych na denko tłoka oraz wskutek rozszerzalności cieplnej, czemu sprzyja nierównomierne rozłożenie materiału tłoka.
Owalizacia tłoka. Zewnętrzna ścianka poprzecznego przekroju tłoka ma na zimno kształt elipsy lub owalu, przy czym mała oś elipsy jest równoległa do osi sworznia tłokowego. Różnice długości osi elipsy , wynoszącą 0,3 mm, 35-46 dobiera się tak, aby podczas pracy silnika nagrzany płaszcz tłoka miał kształt cylindra. Często zamiast owalizowania zewnętrznej ścianki płaszcza usuwa się na pewna głębokość materiał wokół otworów piast sworznia już podczas odlewania lub przez wyfrezowanie.
Podcięcia tłoka. Występowanie nacisków bocznych tylko w jednej płaszczyźnie umożliwia podcinanie płaszcza tłoka poniżej otworów sworznia, co pozwala na zmniejszenie ciężaru tłoka (0 30.. , 40 0/0) redukuje straty tarcia (0 40. . , 50%) i zapobiega uderzaniu przeciwciężarów wału. Tłoki takie odznaczają sie jednak małą sztywnością.
Typowe wykonania tłoków. W silnikach o zapłonie iskrowym przeważnie stosuje się tłoki przecinane, pasowane z małymi luzami (0,08. . .O,1 mm oraz 0,02. . .0,04 mm). Tolerancje średnic zawęża się do 0,02. . .0,04 mm, a tłoki dobiera się metodą selekcji na grupy, w których odchyłki wymiarowe nie przekraczają 0,005. .0,012 mm.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.