Tłoki i ich sworznie

W celu zmniejszenia siły bezwładności pierwszego rzędu najkorzystniej jest przenieść połowe jej wartości do płaszczyzny poziomej, tzn. przyjąć k 0,5. Składowa pionowa siły odśrodkowej tak dobranej dodatkowej masy (zlmop) przeciwciężaru w każdym położeniu korby równoważy połowę siły bezwładności Pb I. Wówczas pozostaje jednak składowa pozioma siły odśrodkowej tego przeciwciężaru, która zmienia się według sinusoidy, malejąc do zera, kiedy niezrównoważona połowa siły Pb I osiąga maksimum i odwrotnie. Sił bezwładności drugiego rzędu w praktyce nie wyrównoważa się ze względu na komplikacje w konstrukcji silnika (wyjątek stanowi np. czterocylindrowy silnik MEADOWS model 4 D. C. 330). Siły bezwładności drugiego rzędu są stosunkowo niewielkie: w przypadku silnika jednocylindrowego Pb 11 = (0,22. . .0,29) Pb I zależnie od wskaźnika ż.
Tłok ma kształt walca zamkniętego z jednej strony przez denko i związanego przegubowo za pomocą sworznia tłokowego z korbowodem. W cylindrze pracującego silnika tłok porusza się posuwisto-zwrotnie, spełniając następujące zadania:
— przejmowanie i przekazywanie na korbowód ciśnienia spalin, uszczelnianie przestrzeni roboczej cylindra, wytłaczanie rozprężonych spalin, wytwarzanie podciśnienia powodującego napełnienie cylindra świeżym ładunkiem, [hasła pokrewne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
— sterowanie napełnianiem i opróżnianiem cylindra (tylko w silnikach o rozrządzie szczelinowym lub mieszanym). Podczas pracy silnika tłok podlega zmiennym obciążeniom mechanicznym i cieplnym. Ze względu na znaczne prędkości liniowe tłoków, ich mechaniczne obciążenia wywoływane przez siły bezwładności są często większe nżž stosunkowo znaczne obciążenia powodowane przez ciśnienie spalin. Denko tłoka styka sie przez stosunkowo długie okresy czasu z gorącymi spalinami i jest narażone na ich oddziaływanie erodujące i utlenianie, podlegając jednocześnie znacznym obciążeniom cieplnym, ścianki boczne tłoków współpracujące z gładzią cylindrów ścierają się mechanicznie.
Ze względu na spadek wytrzymałości materiału tłoka w miarę wzrostu temperatury oraz z uwagi na przegrzewanie ładunku cylindra przez zbyt silnie rozgrzane denko tłoka (co zmniejsza napełnienie lub nawet powoduje samozapłony sprężanej mieszanki), szczególnie ważne jest utrzymywanie dopuszczalnego rozkładu temperatur w główce tłoka podczas pracy silnika. Osiąga się to przez stworzenie warunków do łatwego odpływania nadmiaru ciepla z denka tłoka. Niekiedy tłok wymaga nawet dodatkowego chłodzenia, np. przez natryskiwanie od wewnątrz olejem silnikowym. Nadmiar ciepła odpływa od gładzi cylindra głównie przez pierścienie tłokowe (40. . .60%), częściowo przez występy tłoka między pierścieniami (do 30%) oraz płaszcz tłoka (20. . .30%). Niewielką ilość ciepła (5- 10%) odprowadza olej silnikowy i powietrze znajdujące się w skrzyni korbowej.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.