Tłoki nieprzecinane

Tłoki nieprzecinane stosowane są w umiarkowanie obciążonych cieplnie silnikach o zapłonie iskrowym (np. samochodów ciężarowych) oraz z reguły w silnikach wysokoprężnych, z uwagi na znaczne obciążenia mechaniczne, tłoki takie często mają różnego rodzaju wkładki. Silniki dwusuwowe o rozrządzie szczelinowym zaopatruje się w tłoki nieprzecinane i bez wkładek, wykonane ze stopów o małej rozszerzalności cieplnej.
Aby zapewnić wymagane wyrównoważenie silnika, tłoki dobiera się pod względem ciężarowym z odchyłkami maksimum do ciężaru jednego tłoka.
Sworznie tłokowe. Sworzeń zapewnia przegubowe polaczenie tłoka z korbowodem, Środkowa część sworznia obejmowana jest przez główkę korbowodu, a końce osadzone są w piastach tłoka. Ze względu na małe wymiary (mała przestrzeń wewnątrz tłoka) sworzeń podlega podczas pracy silnika bardzo dużym zmiennym obciążeniom, wywoływanym przez siły gazowe i siły bezwładności. Obciążenia te powodują zginanie i ściskanie poprzeczne (owalizacje) sworznia.
Ze względu na warunki pracy od sworznia tłokowego wymaga się małego ciężaru, dużej sztywności, znacznej wytrzymałości zmęczeniowej oraz dużej odporności na zużycie. Sworznie tłokowe wykonywane są w kształcie walców. [podobne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Sworznie o wewnętrznych powierzchniach stożkowych odznaczają się jednakową wytrzymałością na zginanie na całej swej długości, co pozwala na zmniejszenie do minimum ich ciężaru.
Materiał sworznia tłokowego. Sworznie tłokowe pracujące w szczególnie ciężkich warunkach wykonuje się ze stali stopowej do nawęglania (głębokość nawęglania ,5 mm). Twardość powierzchni zewnętrznej po obróbce termicznej 55. , .62 HRC przy twardości rdzenia 32. . .40 HRC. Sworznie tłokowe podlegające umiarkowanym obciążeniom wyrabia się ze stali węglowej do ulepszania (C = 0,45%) i hartuje powierzchniowo na głębokość mm do twardości 50…58 HRC. Odporność na zużycie sworznia tłokowego zabezpiecza się przez dużą twardość powierzchni zewnętrznej i wysoką gładkość obu ścianek (zewnętrzna w klasie 10, wewnętrzna — 8). Znaczne zwiększenie wytrzymałości zmęczeniowej zapewnia się przez powierzchniowe utwardzenie i polerowanie obu ścianek sworznia.
Ustalenie sworznia tłokowego. Ze względu na sposób ustalenia i ułożyskowania, wśród sworzni tłokowych rozróżnia się następujące odmiany:
pływający, mający swobodę obracania się zarówno w tłoku jak i w główce korbowodu; sposób najczęściej stosowany ze względu na równomierne zużycie i łatwe składanie tłoka z korbowodem, zaciśnięty w korbowodzie i obracający sie tylko w tłoku, przeważnie żeliwnym; sworzeń taki podlega na ogół umiarkowanym naprężeniom zginającym, ponieważ wykorzystuje się tu możliwość skrócenia długości osadzenia w główce korbowodu i wydłużenia piast w tłoku; sposób wychodzący z użycia,
— zaciśnięty w tłoku, obracający gie tylko w główce korbowodu i ustalony w piastach tłoka; sposób obecnie rzadko stosowany

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.