Układy chłodzenia silników wielopaliwowych

Sprężanego powietrza, układy chłodzenia silników wielopaliwowych z reguły wyposaża się w termostaty zapobiegające nawet nieznacznemu przechłodzeniu silnika; dotyczy to zwłaszcza silników chłodzonych powietrzem. Ponadto w silnikach z wtryskiem bezpośrednim odpowiednie przygotowanie mieszanki uzyskuje się przez stosowny dobór kierunku i sposobu wtryskiwania paliwa, przy czym z reguły wymusza się określone zawirowanie powietrza przez odpowiednie ukształtowanie kanału ssącego lub denka tłoka. Jedna ze strug paliwa kierowana jest niekiedy wprost na zawór wydechowy (np. silnik FIAT-203P). System M (M-Verfahren), stosowany w silnikach MAN. Dzięki oryginalnej konstrukcji komory spalania i wtryskiwacza, podczas wtryskiwania ciekłe paliwo prawie się nie rozpyla (rozproszeniu ulega tylko około 5% dawki), lecz rozlewa się po ściance kulistej wnęki w denku tłoka w postaci cienkiej warstwy (błonki). Uzyskuje się to przez odpowiednie zawirowanie powietrza i zastosowanie specjalnego rozpylacza. Nieznaczna ilość paliwa rozpraszająca się w sprężonym powietrzu tworzy małe objętości mieszanki w środku wnęki, które z niewielkim opóźnieniem czynnie się zapalają, a wywiązujące się ciepło przyspiesza parowanie paliwa zwilżającego denko tłoka i w końcu we wnętrzu cylindra pojawia się otwarty płomień. Procesy samozapłonu i spalania rozwijają sie w sposób ciągły, przy czym ciśnienie w cylindrze narasta stosunkowo powoli. Ciepło oddawane przez ścianki tłoka przyspiesza odparowanie paliwa.
System POYAUD. We francuskim silniku POYAUD 2 PDJ zastosowano dwufazowy wtrysk paliwa; wstępna część dawki (mniejsza niż dawka wtryskiwana podczas jałowego biegu silnika) wtryskiwana jest do cylindra pod koniec suwu wydechu. Paliwo to odbierając ciepło od resztek spalin, a następnie od powietrza podczas suwu sprężania, całkowicie paruje i tworzy niemal jednorodną mieszankę. Mieszanka ta nie może ulec jednak zapaleniu, ponieważ jest zbyt uboga. Pod koniec suwu sprężania wtryskiwana jest zasadnicza cześć dawki, Zapalenie jej następuje z bardzo małym opóźnieniem, określonym w przybliżeniu przez czas potrzebny na odparowanie takiej niewielkiej części paliwa, aby łącznie z już wcześniej wytworzoną mieszanką powstały ośrodki 0 składzie leżącym w granicach zapalności. Opóźnienie zapłonu ulega przy tym zmniejszeniu wskutek rozkładu nadtlenków wytworzonych przez część wstępnie wtryśniętej dawki paliwa. [patrz też: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Regulacja dawkowania paliwa. Jeżeli silnik wielopaliwowy przestawia się z zasilania olejem napędowym na zasilanie np. benzyną, należy jednocześnie zwiększyć maksymalne dawkowanie pompy wtryskowej.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.