Ukopy powinny znajdowac sie raczej w miejscu oddalonym i niewidocznym z drogi

Ukopy powinny znajdować się raczej w miejscu oddalonym i niewidocznym z drogi. Jeśli jednak trzeba wykonać ukop, jako poszerzenie rowu drogowego, należy to zrobić w sposób taki, aby ukopy były jak najbardziej dostosowane do terenu. Wobec tego ukopy nie powinny być zbyt głębokie, a w każdym razie powinny być takie, aby odpływ wody z nich był dobry. Pochylenie skarp ukopów stosuje się możliwie łagodne, dno ukopu wykonuje się w pochyleniu od podstawy nasypu przy ukopach szerszych spadek jest obustronny od krawędzi do środka ukopu, przy czym w środku wykonuje się rów odwadniający. 3. PRZEKROJE POPRZECZNE NASYPÓW NA SŁABYM PODŁOŻU Stateczność nasypów drogowych na słabym fundamencie można określić przez ustalenie współczynnika stateczności, przez który rozumiemy stosunek maksymalnego dopuszczalnego obciążenia na grunt podłoża do ciśnienia nasypu na jego podstawę. Zależność między obciążeniem na grunt a jego osiadaniem. Krzywa tej zależn ości na odcinku 1 wyraża liniową zależność obciążenia i odkształcenia na tym odcinku osiadanie jest spowodowane przede wszystkim przez ściskanie się gruntu podłoża. [hasła pokrewne: salon toyoty warszawa, trasbus, euro auto stefaniak ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.