Umieszczanie na poboczach dróg jakichkolwiek urzadzen (slupy teletechniczne) lub drzew nie jest dopuszczalne

Umieszczanie na poboczach dróg jakichkolwiek urządzeń (słupy teletechniczne) lub drzew nie jest dopuszczalne. W tym przypadku wyjątek stanowi składanie materiałów budowlanych w okresie wykonywania robót remontowych. Rowy przy drogach są częścią składową systemu odwodnienia dróg. Obserwacje przeprowadzane przez wiele lat nad zachowaniem się przekrojów poprzecznych dróg wykazały, że do zagadnienia rowów przydrożnych należy podchodzić krytycznie w zależności od warunków miejscowych. Obserwacje te wykazują, że najbardziej racjonalnym typem przekroju poprzecznego jest przekrój o kształcie opływowym rowów, tj. rowów płytkich o łagodnych zaokrągleniach. Przekroje opływowe dróg bez rowów są najbardziej celowe, jeżeli chodzi o zabezpieczenie drogi przed zawiewaniem śniegiem. W związku z tym zamiast wyraźnie i ostro występujących krawędzi korony drogi, jak to było zwykle dotychczas stosowane, lepsze jest stosowanie kształtów nowoczesnych o kr awędziach zaokrąglonych. Wpływa to, między innymi, na zmniejszenie rozmywania nasypów ziemnych przez spływającą wodę powierzchniową oprócz tego, roboty ziemne o zaokrąglonych krawędziach szybciej zarastają trawą, przekrój poprzeczny jest lepiej przedmuchiwany przez wiatr, a więc niebezpieczeństwo zasypania śniegiem jest mniejsze. Stosowanie płytkich rowów o pochyleniu skarp 1: 3, przy jednoczesnym stosowaniu opływowych kształtów przekroju poprzecznego drogi i przy stosowaniu płytkich rowów, poważnie polepsza warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. [więcej w: otomoto gliwice, dealer bmw warszawa, rezonator helmholtza ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.