W okresie wiosennym glebokie rowy przez dluzszy okres czasu przechowuja snieg, który opóznia odmarzanie gruntu poboczy

W okresie wiosennym głębokie rowy przez dłuższy okres czasu przechowują śnieg, który opóźnia odmarzanie gruntu poboczy. Wskutek tego na poboczach i na skarpach (wewnętrznych) rowów powstaje kora lodowa, praktycznie niedająca się usunąć (ze względu na pracochłonność tego rodzaju roboty). Dlatego też na poboczach na takich odcinkach często obserwujemy na głębokości 1,0 -7- 1,4 m grunt zamarznięty o 10 do 15 dni dłużej niż pod ulepszoną nawierzchnią drogową. A więc w tym okresie, najbardziej niebezpiecznym dla stateczności nawierzchni drogowej, głębokie rowy nie mogą osuszyć podłoża ziemnego (zwłaszcza przy gruntach gliniastych i pyłowych). Stąd wynika, że głębokie rowy są szkodliwe. Jeśli chodzi o zalety płytkich rowów opływowych, należy podkreślić ich wielki obwód zwilżony. Przy umocnieniu takich rowów przez darniowanie i przy powierzchni zlewni do 0,025 km2 szybkość ruchu wody, nawet na spadkach 0,07 -7- 0,08, nie przekracza 1 ,8 -7- 2,0 m/sek szybkość taka jest dopuszczalna, gdy na odpowiednio zagęszczonym gruncie podłoża ziemnego darnina jest dostatecznie mocna. Zastosowanie przekrojów poprzecznych opływowych wymaga zabezpieczenia poboczy dróg, skarp i rowów za pomocą najtańszego materiału umacniającego, tj. darniny. [przypisy: euro auto stefaniak, leaseplan aukcje, dealer bmw warszawa ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.