Dźwigi i urządzenia do układania oraz zrywania przęseł torowych

W przypadku uszkodzenia układu hydraulicznego podczas podbijania toru zespoły podbijające można unieść, a łapy podbijające rozewrzeć pompą ręczną. Podbijarka jest wyposażona w hydrauliczny hamulec główny, wmontowany w tylny most napędowy, oraz w hamulec taśmowy ręczny, znajdujący się na wyjściu wału skrzynki biegów i sterowany dźwignią. Mimo wielu interesujących, jakkolwiek nie zawsze najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych, podbijarka PD-90A powinna spełnić swoje za dania pod warunkiem zwiększenia wydajności pracy, uzupełnienia urządzeniami do podnoszenia i nasuwania toru oraz ograniczenia szkodliwych dla zdrowia drgań wibracyjnych. Pierwszym krokiem, jaki uczyniono zwiększenia użyteczności podbijarki tego typu, było wyposażenie kabinę, która zmniejsza natężenie hałasu, a przede wszystkim osłania wpływami atmosferycznymi.

Urządzenia dźwigowe. Znaczna część czynności związanych z utrzymaniem i naprawą torów wymaga użycia urządzeń do podnoszenia lub przemieszczania takich materiałów, jak szyny, podkłady, przęsła szynowe itp. Do usprawnienia tych czynności są używane urządzenia dźwigowe. Do robót o niewielkim zakresie stosuje się najczęściej urządzenia dźwigowe o napędzie ręcznym. Przy robotach torowych prowadzonych na większą skalę, np. przy ciągłej wymianie nawierzchni, podkładów lub szyn, są wykorzystywane bardziej złożone urządzenia dźwigowe o napędzie mechanicznym. Czynnością zasadniczą i zarazem wiodącą przy ciągłej wymianie nawierzchni jest rozebranie starego i ułożenie nowego toru. Integralną częścią tych robót są operacje związane z podnoszeniem lub opuszczaniem przęseł torowych na lub z platformy na uprzednio przygotowane torowisko. Rodzaj zastosowanych urządzeń dźwigowych jest uzależniony od liczby danych urządzeń w jednostce liniowej, rodzaju przewidywanych do wymiany materiałów, liczby i typów współpracujących maszyn, wielkości przerobu dziennego, długości okresu zamknięcia toru, położenia toru w planie i profilu oraz od wielu innych miejscowych czynników. [hasła pokrewne: otomoto gliwice, układ tłokowo korbowy, szavel travel ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.