Wały korbowe

Często, pomimo całkowitego wyrównoważenia sił odśrodkowych, wały korbowe silników wielocylindrowych zaopatruje się w przeciwciężary. Zadaniem ich jest wyrównoważenie poszczególnych wykorbień, w celu zmniejszenia momentów zginających człony wału oraz odciążenia łożysk głównych wału korbowego.
Przeciwciężary wyrównoważające siły odśrodkowe i ich momenty umieszcza się na ogół na przedłużeniach ramion wykorbień lub, np. z braku miejsca, na skrajnych ramionach wału korbowego.
Wyrównoważanie sil bezwładności. Analizując problem wyrównoważania sił bezwładności mas posuwistych rozpatruje się oddzielnie ich składowe harmoniczne pierwszego i drugiego rzędu. Zakłada się przy tym, że siły odśrodkowe i ich momenty są już całkowicie wyrównoważone.
Wyrównoważenie sił bezwładności, z wyjątkiem kilku przypadków wymaga zastosowania specjalnego układu przeciwciężarów, np. układu TAYLORLANCHESTER;
— siły bezwładności pierwszego rzędu; na dwu wałkach (AA i BB) równoległych do osi wału korbowego i symetrycznie względem niego rozmieszczonych obracają się przeciwbieżnie dwa jednakowe przeciwciężary z prędkościa kałową wału korbowego: przeciwciężary są tak umieszczone, że w każdej chwili kierunek działania siły odśrodkowej każdego z nich tworzy z osią cylindra kąt równy kątowi obrotu walu korbowego; składowe poziome sil odśrodkowych przeciwciężarów skierowane są w strony przeciwne i wzaJemnie znoszą się: wypadkowa składowych pionowych (Ppl) działa w osi cylindra i skierowana jest zawsze w stronę przeciwną do kierunku wolnej siły bezwładności pierwszego rzędu układu korbowego:jeżeli masy przeciwciężarów spełniają warunek: mop mp r/Q I tzn. IPp Il = IPb11 wypadkowa pionowych składowych sil odśrodkowych tych przeciwciężarów równoważy siły bezwładności pierwszego rzędu mas posuwistych; [podobne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
— siły bezwładności drugiego rzędu; na dwu wałkach (CC i DD) równoległych do osi walu korbowego i symetrycznie względem niego rozmieszczonych znajdują się dwa jednakowe przeciwciężary; wałki te razem z przeciwciężarami obracają się przeciwbieżnie dwa razy szybciej niż wał korbowy ; przeciwciężary umieszczone są tak, że w każdej chwili kierunek działania siły odśrodkowej każdego z nich tworzy z osią cylindra kąt równy podwójnemu kątowi obrotu walu korbowego (2 z); poziome składowe sił odśrodkowych tych przeciwciężarów, skierowane w strony przeciwne, równoważą sie wzajemnie; wypadkowa składowych pionowych: Pp — 2 Cp Il COS 21 leży w osi cylindra i równoważy sile bezwładności drugiego rzędu ; masa każdego z przeciwciężarów dobrana z warunku IPp III = IP b wynosi: mopll = 0,125 mp Obie pary przeciwciężarów wyrównoważających siły bezwładności pierwszego i drugiego rzędu leżą we wspólnej płaszczyźnie przechodzącej przez oś cylindra i prostopadłej do osi wału korbowego (płaszczyzna wychyleń korbowodu).

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.