Wskaźniki eksploatacyjne

Stosunek objętości gazów w chwili rozpoczęcia wydechu do objętości na poczatku rozprężania o — Ve/Vs. Rzeczywisty stosunek rozprężania wynosi 3 do 6.
Wymiary zewnętrzne silnika (wymiary obrysu, wymiary skrajni) — największa długość, szerokość i wysokość silnika.
Pogląd o cechach użytkowych i zakresie zastosowania silnika dają jego wskaźniki eksploatacyjne, czyli pewne osiągi oraz wynikające z nich i wymiarów geometrycznych, umowne wielkości wskaźnikowe. Wymiary i porównywania tłokowych silników samochodowych.
Sprawność wolumetryczna (objętościowa) — stosunek ciężaru ładunku wprowadzanego do cylindra Gr [G/suw] do ciężaru ładunku teoretycznego Gi; Gr/Gt. Sprawność wolumetryczna typowych silników samochodowych zawiera się w zakresie 0,5. . .0,9.
Ładunek teoretyczny jest to ilość gazu (mieszanki lub powietrza) o objętości Vs w warunkach normalnych technicznych (15 oc, 760 mm Hg).
Ciężar zasysanego do cylindra świeżego ładunku jest mniejszy niż ładunku teoretycznego, wskutek:
— pozostałości spalin w cylindrze, których ilość w silnikach czterosuwowych zależy od wielkości komory sprężania i od oporów przy wydechu, a w dwusuwowych — od dokładności przepłukiwania, [przypisy: toyota okecie, carsed otomoto, toyota okęcie ]
— oporów ssania przyczyniających się do wzrostu podciśnienia w rurze ssącej i w samym cylindrze,
— nagrzewania się i rozszerzania świeżego ładunku.
Moc użyteczna (efektywna) Ne [KM] — moc mierzona na wale korbowym w dowolnych warunkach pracy silnika, kiedy czynne są jego mechanizmy i urządzenia będące zwykle w ruchu (pompa wody, oleju, paliwa oraz wtryskowa, nieobciążona prądnica, dmuchawa powietrza, wentylator, sprężarka itp.).
Moc znamionowa (nominalna) Nn [KM] — moc użyteczna mierzona przy określonej prędkości obrotowej (z reguły znamionowej) oraz przy największym otwarciu przepustnicy gaźnika lub mieszalnika. albo przy nominalnym dawkowaniu urządzenia wtryskowego.
Moc normalna (zredukowana) — moc obliczeniowa wynikająca z przeliczenia odbieranej z walu korbowego silnika mocy użytecznej na warunki normalne, Według PN jako warunki normalne przyjmuje się ciśnienie barometryczne 760 mm Hg i temperaturę otoczenia 15 oc.
Moc SAE (moc brutto) — suma mocy znamionowej i strat mocy na napęd osprzętu silnika: pompy wody, pompy oleju i pompy paliwa, dmuchawy, wentylatora i innych mechanizmów, które nie sa nieodzowne podczas pracy silnika na hamowni. Moc SAE jest większa niż moc znamionowa mierzona wg norm europejskich 0 5 . 12%. Moment obrotowy silnika Me [mkG] — moment obrotowy mierzony na wale korbowym silnika; Me 716,2 Ne/n [mkG]. Maksymalny moment obrotowy M max [mkG] — największy moment obrotowy, który może rozwinąć silnik przy największym otwarciu przepustnicy lub nominalnym dawkowaniu urządzenia wtryskowego.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.