Zwiększanie grubości warstwy pochłaniającej

Wskutek zwiększania grubości warstwy pochlaniającej maleje predkość dźwięku w pobliżu płaszcza i fale głosowe uginają sie w kierunku warstwy tłumiącej. Optymalna grubość warstwy tłumiącej wynosi : d = 100/ IG, gdzie: r opór akustyczny. Skuteczność tłumienia można określić w przybliżeniu z zależności: D = 1,5 • a • U • I/F [dBl, gdzie: a — stopień pochłaniania materiału, U — powierzchnia rury oraz — długość rury [m]. Podana zależność obowiązuje w razie bezruchu gazów wypełniających tłumik. Podczas prze gazów, w miare wzrostu ich prędkości maleje skuteczność tłumienia. Stąd też tłumiki absorpcyjne lepiej tłumią dźwięki w czasie jałowego biegu silnika niż przy pełnym jego obciążeniu. Istotną wadą tłumików absorpcyjnych jest stosunkowo szybkie zanieczyszczanie się ich materiału pochłaniającego nagarem i sadzą, przez co płaszcz coraz bardziej traci zdolność tłumienia dźwięków. Z tego względu konieczne jest częste oczyszczanie lub wymiana wkładów. Wskutek małej skuteczności wygaszania dźwięków z zakresu częstotliwości poniżej 500 1-Iz, tłumiki absorpcyjne spotyka sie bardzo rzadko. Często natomiast stosuje sie tłumiki zespolone, zaopatrzone w sekcje absorpcyjne, które współpracują z układami refleksyjnymi. Tłumiki interferencyjne. Tłumienie przez interferencję polega na wykorzystaniu zjawiska wzajemnego wygaszania sic dwóch fal głosowych o takiej samej częstotliwości, jeżeli nakładają sie one na siebie i Są przesunięte w fazie 0 połowę długości fali 1/2. Jedno odgałęzienie zapewnia tylko tłumienie dzwięków o częstotliwości podstawowej i nieparzystych wyższych harmonicznych. Jeżeli natomiast wymaga się tłumienia dźwięków w szerokim zakresie częstotliwości, Typowe układy tłumików interferencyjnych Tłumik labiryntowy trzeba stosować układ z wieloma gałęziami o częstotliwościach podstawowych dobranych według szeregu I : 2 : 4 : 8 itd. [przypisy: salon toyoty warszawa, vb leasing poleasingowe, trasbus ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.