Wybór schematu zalezy od przeznaczenia nasypu

Wybór schematu zależy od przeznaczenia nasypu. Nasyp, na którym ma być umieszczona nawierzchnia ulepszona, nie może wykazywać większych odkształceń i osiadań, ponieważ przy tego rodzaju zjawiskach nie uniknie się zniszczenia nawierzchni. Ocena stateczności nasypów, których nierównomierne osiadanie nie jest niebezpieczne dla budowli, jako całości, może się odbywać według warunku stateczności na powstawanie płaszczyzn poślizgu lub też wyciskania spod nasypu gruntu. Rozwiązania podane poniżej są oparte na założeniu, że naruszenie stateczności masy gruntu podłoża odbywa się przy przekroczeniu przez naprężenia styczne wytrzymałości gruntu na ścięcie. Przy gruntach gliniastych nasyconych wodą wielkość kąta tarcia wewnętrznego jest mała. Jeżeli naprężenia styczne przekroczą wielkość przyczepności gruntu nastąpi naruszenie stateczności. Przykład. Należy określić współczynnik stateczności nasypu na osiadanie. Dane pochylenie skar p nasypu 1 : 1,5, wysokość nasypu 8,0 m, szerokość korony 10,0 m, warstwa podłoża – grunt gliniasty nasycony wodą grubości 3,5 m, jego współczynnik przyczepności C = 0,3 kg/cm2, kąt tarcia – bliski zeru. Ciężar objętościowy gruntu nasypu y = 0,0017 kg/cm3. [hasła pokrewne: dealer bmw warszawa, mibo olsztyn, mm cars katowice ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.