Wymiary geometryczne

Można wykazać, że:
— dla R/e > 9 odrywanie listwy nie zachodzi ; w każdym położeniu jest ona dociskana siłą wynikającą z ujemnego przyspieszenia ar,
— dla R/e = 9 listwa jest zawsze dociskana do gładzi, poza położeniem 0 (na małej osi), dla którego siła dociskająca jest równa zeru,
— dla R/e < 9 listwa jest dociskana przez znaczna część obrotu tłoka, jednakże w pobliżu malej osi występuje zmiana znaku siły i odrywanie listwy,
Ze względu na Warunki pracy uszczelnień promieniowych należy wiec dążyć, aby R/e o. Jednakże zwiększanie stosunku R/e powoduje równocześnie zwiększanie stopnia sprężania teoretycznego, a ponadto kształt komory sprężania wypada coraz mniej korzystny — komora staje się coraz dłuższa i węższa, a ponadto zmniejsza sie maksymalny kąt przyporu. Zbyt mała wartość kąta max (podobnie jak i zbyt duża) może być przyczyną przyspieszonego zużywania się uszczelnień. Ponadto zwiększanie stosunku R/e powoduje zmniejszanie powierzchni skokowej. [przypisy: toyota okecie, carsed otomoto, toyota okęcie ]
Pogląd o budowie silnika dają jego charakterystyczne wymiary geometryczne, czyli pewne wymiary liniowe i wynikające z nich umowne wielkości wskaźnikowe — uwypuklające istotne szczegóły konstrukcji. Poniżej zestawiono podstawowe wymiary geometryczne, używane do charakteryzowania i porównywania tłokowych silników samochodowych. Srednica cylindra D [mm] — średnica walcowego otworu cylindra.
Promień korby r [mm] — promień koła opisywanego przez oś czopa korbowego wału korbowego.
Pojemność komory sprężania vk — odpowiada objetości ładunku sprężonego gazu pod koniec suwu sprężania; komorę sprężania ograniczają powierzchnie wewnętrzne ścianek głowicy, cylindra oraz denka tłoka wykonującego zwrot zewnętrzny,
Całkowita pojemność cylindra Vc [cm3] — suma pojemności skokowej cylindra i pojemności komory sprężania, czyli Vc = Vs -1- Vk. Użyteczny skok tłoka S [mm] — tylko w silnikach dwusuwowych, w których tłok steruje przepływ gazów przez cylinder) długość drogi tłoka od zwrotu zewnętrznego do położenia, w którym tłok zaczyna odsłaniać szczelinę wylotową; w praktyce S = (0,55. . . . .o,75) s.
Pojemność skokowa silnika vss — suma pojemności skokowej wszystkich cylindrów silnika. Pojemność skokowa silnika o liczbie i cylindrów: vss i • Vs [cm3].
Rzeczywisty stosunek sprężania e = 32-3. stosunek sumy pojemności komory wykres sprężania i użytecznej pojemności skokowej do pojemności komory sprężania: E = (Vk + Vs)/Vk. Rzeczywisty stosunek sprężania wynosi 60. . .800/0 geometrycznego stopnia sprężania.
Stopień rozprężania o— stosunek całkowitej pojemności cylindra do teoretycznej objętości gazów w końcu spalania izobarycznego = Vc/V5; stopień rozprężania silników wysokoprężnych zawiera się w zakresie 5. . .7.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.