Wyrównoważenie silnika

Ze względu na nieuniknioną nierównomierność momentu obrotowego, tłokowy silnik suwowy nie może być całkowicie wyrównoważony. W praktyce wyrównoważenie silnika polega więc jedynie na ograniczeniu nierównomierności momentu obrotowego do zakresu dopuszczalnego.
Wyrównoważenie silnika osiąga się przez:
— dobranie liczby i układu cylindrów oraz rozmieszczenie wykorbień walu korbowego w sposób zapewniający wzajemne znoszenie się sił bezwładności,
— zastosowanie przeciwciężarów równoważących siły bezwładności.
Wymagane wyrównoważenie silnika uzyskuje się na drodze konstrukcyjnej przez: jednakowy ciężar poszczególnych części złożeń tłokowych, jednakowe ciężary i jednakowe rozmieszczenie środków ciężkości poszczególnych korbowodów, statyczne i dynamiczne wyrównoważenie walu korbowego (łącznie z kołem zamachowym). Ponadto warunkiem wyrównoważenia silnika jest identyczność przebiegów pracy w poszczególnych cylindrach, czyli: jednakowe napełnienie cylindrów (jednakowe pojemności skokowe i regulacje rozrządu), identyczne końcowe ciśnienia sprężania, jednakowe kształty komór spalania poszczególnych cylindrów, jednakowe wyprzedzenie zapłonu lub wyprzedzenie wtryskiwania oraz jednakowy skład mieszanki lub jednakowe dawkowanie paliwa. Rozpatrując problem wyrównoważenia w praktyce bierze się pod uwagę tylko siły odśrodkowe (C) oraz siły bezwładności pierwszego (POI) i drugiego rzędu (Pbll).
Wyrównoważanie sił odśrodkowych polega na rozłożeniu wirujących mas wykorbień wału korbowego oraz doborze wielkości i rozmieszczeniu mas przeciwciężarów w taki sposób, aby uzyskac:
– wyrównoważenie statyczne środek ciężkości układu walu korbowego leży w osi jego obrotu (suma składowych poziomych i pionowych wszystkich sił odśrodkowych równa się zeru). [więcej w: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]
Oba wspomniane warunki są spełnione, jeżeli oś obrotu kompletnego wału korbowego jest zarazem jego główną osią bezwładności.
Całkowite wyrównoważenie pojedynczego wykorbienia osiąga się przez zamocowanie do ramion wykorbienia dwóch jednakowych przeciwciężarów, których wypadkowa siła odśrodkowa (2Cp) leży w płaszczyźnie symetrii wykorbienia i jest równa, ale przeciwnie skierowana do siły odśrodkowej (C) wykorbienia
W rzędowym silniku dwucylindrowym dwa wykorbienia wału korbowego mogą być rozmieszczone pod kątem 3600 (czopy korbowe mają wspólną oś). Oraz pod kątem 1800. W pierwszym przypadku siły odśrodkowe wyrównoważa się podobnie jak W przypadku walu 0 jednym wykorbieniu.
Wały korbowe wielocylindrowych silników czterosuwowych mogą być wyrównoważone bez stosowania przeciwciężarów w razie spełnienia następujących warunków:
— parzysta liczba wykorbień (co najmniej cztery),
— lustrzane odbicie jednej połowy długości wału względem drugiej,
— środek ciężkości w osi obrotu walu.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.