Wyrzutnica (urządzenie zjazdowe)

Wyrzutnica (urządzenie zjazdowe) składa się z wózka i zespołu szyn. Wózek, wykonany z kształtowników, jest normalnie wykorzystywany do przewozu szyn wyrzutnicy, paliwa, narzędzi itp. Podczas montowania urządzenia zjazdowego należy pamiętać o właściwym połączeniu poszczególnych części składowych i odpowiednim ustawieniu toru pomocniczego. Montaż urządzenia zjazdowego polega na demontażu czterech kół osadzonych na półosiach z ostoi wózka 1, po czym wózek podnośnikami korbowymi opuszcza się na przygotowany tor pomocniczy szerokości 3496 m, tak aby osiem kół zjazdowych 2 0 średnicy 132 mm zajęło odpowiednie położenie, umożliwiające łatwe stoczenie maszyny z toru. Tor pomocniczy jest zbudowany z szyn wyrzutnicy i szyn środkowych połączonych wiązaniami. Na poboczu szyny są podparte wspornikami na podstawach. Szerokość toru pomocniczego zapewnia sztywne połączenie końców obydwu szyn wyrzutnicy. Wjazd maszyny na ostoję wózka w celu usunięcia jej z toru kolejowego odbywa się po dwóch iglicach — odpowiednio ukształtowanych szynach wjazdowych. Po ustawieniu iglic na torze, tworzy się łagodna pochylnia, umożliwiająca ostrożne wtoczenie maszyny. Montaż wyrzutnicy wymaga wygarnięcia podsypki dla założenia wiązania szyn oraz wymaga doboru odpowiedniego miejsca na ławie torowiska. Zepchniętą podbijarkę zabezpiecza się uchwytami mocującymi, tak aby nie wchodziła w skrajnię budowli. Urządzenie zjazdowe nie znalazło większego zastosowania i dlatego nie wchodzi obecnie w wyposażenie nowo produkowanych maszyn tego typu. Podbijarka typu PD-90M. Jest to zmodernizowana podbijarka drogowa typu PD—90, w której za— miast układu pneumatycznego zastosowano bardziej nowoczesny układ hydrauliczny podnoszenia i opuszczania zespołów podbijających. Pozostałe szczegóły budowy i działania maszyny, jak również kinematyka napędu poszczególnych zespołów, nie uległy zmianie. [więcej w: otomoto gliwice, układ tłokowo korbowy, szavel travel ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.