Wysokie nasypy wymagaja zbadania pewnosci gruntu pod podstawa nasypu

Wysokie nasypy wymagają zbadania pewności gruntu pod podstawą nasypu. Skarpy nasypów wykonuje się według linii łamanej w celu otrzymania łagodnych skarp i dostatecznie szerokiej podstawy nasypu. Według przepisów ZSRR można stosować największą wysokość nasypów drogowych: dla gruntów pyłowych i gliniastych 6,0 m dla gruntów gliniastych i margli 7,0 m dla piasków i gruntów piaszczystych 8, 0 m dla gruntów żwirowych 12,0 m Nasypy o wysokości ponad 12,0 m należy projektować na podstawie specjalnych obliczeń opartych na badaniach gruntu, warunków geologicznych i wodnych. Bada się również stateczność i wytrzymałość podstawy nasypu, jak również rodzaj materiału gruntowego, przeznaczonego do wykonania nasypu. Centralny Zarząd Dróg Publicznych wprowadził tymczasowe zasady projektowania nasypów przy wysokości krawędzi nasypu ponad terenem do 2,0 m – pochylenie skarpy nasypu 1 , 3, natomiast przy wysokości większej – pochylenie skarpy nasypu od jeg o krawędzi 1 : 1,5, na wysokości 2,00 m ponad terenem – pochylenie skarpy 1 : 3 . Oprócz tego, wszystkie krawędzie nasypów, korony drogi, przecięcia się skarp z terenem należy zaokrąglić łukiem o promieniu 1- 2 m, przecięcie się dolnej krawędzi nasypu z terenem – promieniem 5 – 7 m. Pochylenia skarp nasypów w terenach zalewowych rzek i potoków przy silnym prądzie wody projektuje się 1 : 2 . Strome pochylenie skarp wykopów i nasypów można stosować przy odpowiednio statecznych gruntach dla dróg I, II i III klasy ze względów krajobrazowych i bezpieczeństwa ruchu (duże szybkości) pochylenie takie me jest wskazane. Nie należy projektować ukopów dla pobierania gruntu w celu wykonania nasypów ziemnych w bezpośredniej bliskości dróg, nie jest to, bowiem wskazane ze względów estetycznych. [przypisy: silnik wielopaliwowy, toyota okęcie, mibo olsztyn ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.