Wzory z teorii plastycznosci


Wzory z teorii plastyczności, służące do oceny zdolności nośnej gruntu miękkiego, położonego na warstwie gruntu zagęszczonego, są oparte na założeniach: a) wytrzymałości gruntu zależnej wyłącznie od jego przyczepności, b) wyciskania gruntu spod nasypu nie wywołującego zmian objętości gruntu, co następuje przy małych współczynnikach filtracji założenia takie dają zwiększenia współczynnika pewności przy projektowaniu, ponieważ w takim przypadku nie bierze się pod uwagę wpływu osiadania na zwiększenie współczynnika stateczności. Podstawa nasypu pozostaje przez cały czas równoległa do powierzchni materiału gruntowego zagęszczonego, zalegającego pod warstwą gruntu miękkiego w tym przypadku przyjmujemy, że ściskanie odbywa się między dwiema powierzchniami równoległymi. Dla zapewnienia więc stateczności nasypu wysokość jego powinna być zmniejszona do 3,90 m. [przypisy: mibo otomoto, salon samochodów używanych poznań, toyota okęcie ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.