Ze wzgledu jednak na moznosc korzystania z czesci srodkowej nawierzchni powinna ona byc dostatecznie plaska

Ze względu jednak na możność korzystania z części środkowej nawierzchni powinna ona być dostatecznie płaska. W związku z tym rozróżniamy dwa sposoby wykonania nawierzchni w przekroju poprzecznym drogi: przekrój kształtu daszkowego przekrój paraboliczny. Przekrój kształtu daszkowego (przekrój daszkowy) wykonuje się w ten sposób, że płaszczyzny boczne, przecinające się w osi nawierzchni, zostają zaokrąglone w części środkowej jezdni na jej szerokości przez założenie łuku kołowego o problemu. Zaokrąglenie części środkowej nawierzchni ma również ważne znaczenie przy przejeżdżaniu samochodów z jednej strony jezdni na drugą, zwłaszcza przy wyprzedzaniu pojazdów. Pochylenie poprzeczne poboczy drogi wynosi 0,05. Pochylenie poprzeczne nawierzchni przy pochyleniu podłużnym ponad 0, 03 zmniejsza się, a mianowicie: przy pochyleniu podłużnym 0,03 – 0,06 pochylenie poprzeczne zmniejsza się o 0,005 przy pochyleniu podłużnym ponad 0,06 pochyleni e poprzeczne zmniejsza się o 0,01. Pochylenie poprzeczne jednostronne na łuku zależy od szybkości i od promienia łuku. Szerokość nawierzchni drogi w łuku również zmienia się w stosunku do szerokości na prostej, a mianowicie zostaje ona poszerzona. Poszerzenie nawierzchni drogowej zależy od szybkości ruchu, promienia łuku oraz od rodzaju pojazdu drogowego. [patrz też: dealer bmw warszawa, pgd kraków, krotoski cichy poznan ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.