Zespół HYDRA-MATIC Single Coupling

Zakresy pracy zespołu: N (wyłączenie napędu), Dr (wszystkie biegi do jazdy w przód), LO (pierwszy i drugi bieg do jazdy w przód) oraz R (bieg tylny). W unowocześnionych modelach zakres Dr jest zwykle podzie lony na dwa zakresy, przy czym jeden z nich odpowiada zakresowi Dr, a drugi różni sie od niego tylko tym, że układ sterujący nie włącza w ogóle biegu bezpośredniego (czwartego).
Zespół HYDRA-MATIC Single Coupling składa się z następujących podzespołów: sprzęgło hydrokinetyczne, dwie dwustopniowe przekładnie planetarne do jazdy w przód oraz jedna pomocnicza przekładnia planetarna biegu tylnego. Zakresy pracy N-D-L-R lub P-N-D-L-R. W wersjach Dual Range zakres D jest podzielony na dwa zakresy D oraz D”.
Włączanie poszczególnych przekładni polega na ryglowaniu lub zwalnianiu za pomocą sprzęgieł lub hamulców odpowiednich elementów przekładni planetarnych. Przełożenie bezpośrednie przekładni planetarnej (przedniej lub tylnej) uzyskuje się dzięki jej zaryglowaniu przez włączenie sprzęgła danej przekładni (jej hamulec pozostaje wyłączony). Jeże li natomiast wyłączy się sprzęgło i włączy hamulec danej przekładni planetarnej, pracuje ona z przełożeniem zwalniającym.
Przełączanie biegów do jazdy w przód odbywa się całkowicie automatycznie, dzięki zastosowaniu w pełni samoczynnego hydraulicznego układu sterującego. Przez nagłe, silne wciśnięcie pedału przyspieszenia i zwolnienie go kierowca w każdej chwili może przełączyć skrzynkę na większe przełożenie niż ustawiane przez układ sterujący. Z zakresu pracy LO korzysta się rzadko, tylko w szczególnie trudnych warunkach jazdy. W praktyce kierowca może ruszać z miejsca i prowadzić samochód wykorzystując jedynie zakres Dr.
Umożliwia to duży nadmiar mocy silników samochodów, w których stosowane są zespoły H YDRA-MATIC (np.w samochodzie CADILLAC Eldorado stosunek ciężaru własnego do mocy silnika kształtuje się poniżej 7 kG/KM, podczas gdy dla samochodu FSO Warszawa stosunek ten wynosi około 25 kG/KM; odnosząc do ciężarów dopuszczalnych różnica ciężarowych wskaźników mocy jest jeszcze większa). Robocze ciśnienie oleju w hydraulicznym układzie sterujacym utrzymywane jest przez dwie zębate pompy oleju pracujące równolegle. Przednia pompa oleju, napędzana od wału wejściowego skrzynki biegów, tłoczy nieprzerwanie olej — jeżeli tylko silnik pracuje. Tylna pompa oleju, napędzana od wału zdawczego skrzynki biegów, tłoczy olej jedynie podczas ruchu samochodu [hasła pokrewne: pgd kraków, leaseplan aukcje, silnik wielopaliwowy ]

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.