Zmienność napełnienia cylindra

Maksimum napełnienia występuje w okresie zupełnego uchylenia przepustnicy w gaźniku, zwykle w zakresie średnich prędkości biegu silnika (0,4. . n N). Podczas przymykania przepustnicy mieszanki napełnienie cylindrów maleje, a jego maksimum uzyskuje się przy coraz mniejszej prędkości obrotowej wału korbowego. Przebieg charakterystyki napełnienia jest zbliżony do przebiegu charakterystyki momentu obrotowego.
Napełnianie cylindra silnika dwusuwowego. Przebieg wymiany ładunku w cylindrze silnika dwusuwowego ujmt1Ją ilościowo następujące wskaźniki:
współczynnik napełnienia skrzyni korbowej, wykorzystywanej do wstępnego sprężania ładunku OVR) czyli stosunek ciężaru ładunku meczywiście zassanego do skrzyni korbowej (Gk) do ciężaru ładunku, jaki przy ciśnieniu i w temperaturze otoczenia może zmieścić się w pojemności skokowej cylindra Gk/Gt; współczynnik napełnienia skrzyni korbowej wynosi w warunkach znamionowych (rozrząd symetryczny) lub 0,6. . .0,7 (rozrząd asymetryczny),
współczynnik przechwycenia ładunku (sprawności przedmuchu: np) czyli stosunek ciężaru ładunku pozostającego w cylindrze (Ge) do ciężaru ładunku zużytego do przepłukania cylindra (Gp) ; = Gc/Gp; przy wstępnym sprężaniu ładunku w skrzyni korbowej GP (31, ; współczynnik przechwycenia ładunku wynosi 0,6. . .0,9, zależnie od systemu przepłukiwania, współczynnik napełnienia cylindra, określany identycznie jak dla silnika czterosuwowego: Gc/Gt, współczynnik nadmiaru napełnienia (ż), tj. stosunek cieżaru ładunku doprowadzanego do cylindra (Gp) przez dmuchawę lub sprężarkę do ciężaru ładunku, jaki może zmieścić się w objętości skokowej cylindra w warunkach otoczenia (GO); Gp/Gt; wspołczynnik nadmiaru napełnienia wynosi 1,2 . , .1,4.
Współczynnik napełnienia cylindra (iv) silnika o wstępnym sprężaniu ładunku w skrzyni korbowej w małym stopniu zależy od prędkości biegu silnika i wynosi zwykle 0,4 . 0,6. W razie stosowania dmuchawy lub sprężarki ładującej, zależnie od systemu płukania i nadmiaru napełnienia, współczynnik napełnienia cylindra zmienia Się w rozległych granicach zwykle 0,5 . . .0,9, a niekiedy nawet przekracza 1,1. [podobne: ptoyota okecie, carsed otomoto, toyota okęcie ]
Współczynniki napełnienia, przechwycenia ładunku i nadmiaru ładunku są związane ze sobą zależnością. Jakość wymiany ładunku w cylindrze silnika dwusuwowego ub czterosuwowego charakteryzuje współczynnik sprawności wymiany ładunku (IWL), przy czym:
ilwŁ = Ge + Gr — gdzie: Gr ciężar pozostałości spalin z poprzedniego obiegu oraz — współczynnik resztek spalin.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.