Zużycie paliwa

Sprawność — współczynnik określający wykorzystanie mocy w silniku. Rozróżnia się następujące sprawności:
– mechaniczna stosunek mocy użytecznej Ne [KM] do mocy indykowanej Ni [KM] (obliczonej z pola wykresu indykatorowego), czyli = Ne/Ni; sprawność mechaniczna charakteryzuje straty tarcia w silniku i straty mocy na napęd mechanizmów pomocniczych (jak pompy
paliwa, oleju itp.),
— indykowana — stosunek mocy indykowanej do mocy odpowiadającej energii zawartej w doprowadzanym paliwie Nw [KM] (równoważnika ilości ciepła wywiązującego się wskutek spalania paliwa); Ni/Nw,
— teoretyczna — stosunek mocy teoretycznej N: [KM] obliczonej z teoretycznego wykresu pracy, do mocy odpowiadajacej energii zawartej w doprowadzanym paliwie Nw [KM], czyli Nt/Nw, wypełnienie wykresu indykatorowego rłp — stosunek mocy indykowanej do mocy teoretycznej, czyli — Ni/Nt lub
Wskaźniki eksploatacyjne silników samochodowych
— użyteczna (efektywna, ogólna) — stosunek mocy użytecznej Ne [KM] do mocy odpowiadającej energii zawartej w doprowadzanym paliwie, czyli Ne/Nw.
Bilans cieplny silnika. Ciepło wywiązujące sie w cylindrach silnika wskutek spalania paliwa tylko częściowo zamienione zostaje na pracę użyteczną. Spaliny uchodzące przez rurę wydechową mają wysoką temperaturę i unoszą ze sobą znaczne ilości ciepła. Duże Straty ciepła wynikają z konieczności chłodzenia silnika. Pogląd o wykorzystaniu ciepla w silnikach o zapłonie iskrowym i wysokoprężnym daje poniższe zestawienie. [patrz też: toyota okecie, carsed otomoto, toyota okęcie ]
Czynniki decydujące o zużyciu paliwa. Ze wzoru na jednostkowe zużycie paliwa ge wynika, że jest ono odwrotnie proporcjonalne do sprawności użytecznej, czyli do iloczynu trzech sprawności: teoretycznej, mechanicznej i wypełnienia wykresu. Aby ograniczyć zużycie paliwa, trzeba więc dążyć do powiększenia tych trzech sprawności. Ze wzoru na sprawność teoretyczną wynika, że zależy ona głównie od stopnia sprężania. Dlatego też na ogół dąży się do podwyższenia stopnia sprężania. Obecnie w silnikach o zapłonie iskrowym stosuje się stopnie sprężania w granicach 8. . . 10, a nawet wyższe. Istotny wpływ na sprawność teoretyczną ma również stopień wstępnego rozprężania e, czyli stosunek objętości spalin przy początku rozprężania do pojemności komory sprężania. Stosunek ten może przybierać wartości większe lub równe jedności. Największą sprawność teoretyczna osiąga silnik, kiedy stosunek ten równy jest jedności, co odpowiada obiegowi przy V = const (silnik benzynowy o obiegu OTTO), przy czym jednak stopień sprężania musi być stosunkowo niski. Z tego powodu silniki wysokoprężne na olej napędowy mają większą sprawność teoretyczną niż silniki benzynowe, pomimo większego stosunku o.

This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.